U bevindt zich hier : gruune Jopie

Gruune Jopie heeft nu een boekje gemaakt .

een selectie leuke verhaaltjes in het dialect , gebundeld als uniek humoristisch verzamelwerk voor de dialect verzamelaar.

Op de Jopie wijze natuurlijk .

Boekje is te koop voor slechts 6 euro en kunt u ook via de website bestellen .

Ook rechtstreeks bij Jopie natuurlijk , 0630-708442

   

Hieronder de nieuwste verhaaltjes .

van 13-08-2018

veur Joop Wessels

Ja det heb ik dan weer, kump doar een auto an racen op de Camerlinkstroate. Mej dus tegemoet.

In de hoek met de Campferbeekstroate hej doar een naar vluchtheuveltie zittn. Noast menare riedn kan dan nie dus ik denke as heer int verkeer, ik geef wel veurrang en sture wel ietsie noar rechts.

Knal teegn de stoeprand an vervolgens en de luu in de straote kiekt verschrikt naor mej.

Met mej niks an de haand mar mien gruune Peugeot Partner stiet op drej volle en iene leuge baand.

Met de handn in de siet kiek ik eerst is en vervolgens griep ik de krik uut de auto en goa op de knien ant wark.

 

Haaa gruune Jopie heur ik dan en doar stiet mien veurnaam genoot Joop Wessels. Heb ie oen telefoon bej oe? Vrug hej.

Joa det hek weh, hoezo det dan?

Noa dan maak ik een foto van oe en dan kun ie een stukkie op Dalfsennet maakn, ik mis det een bettie de laaste tied.

Tja wat mut ik dan?

 

De krik past nie goed onder de auto en bun dr een paar stien vuer neudig. Joop haalt die veur mien op bej zien buurvrouw zodat ik doarna de auto goed omhoog kriege en het wiel kan vervangn. Toch mooi det ze deur mien stukkies noar mej toekomt en helpt?

 

van 23-07-2018

Tja en dan loop ie deur het onkruud en hebbie niks in de gaatn.

Zit ie koffie te drinkn en dan ziede ie ze zittn, de seuties van ut kleefkruud.

Sie blieft mooi an de sokkn zittn en loat pas een keer luss as ie iets aanders anrakt of met oen voet stampt.

Zo kump op det plekkie weer een nej plentie wat uut kan gruuin tot wel 2 tot 3 mtr lange stengels.

Dr zit een soort heukies an de stengels en de seuties zodet ze met goat met mensn en diern en zo op aandere plekkn terechte komt.

De stengels gruuit deur stroekn en kleine buumpies en kunt dus wel 2 tot 3 mtr laank wurdn.

Kleine witte bluumpies en massa's van die rottige bollegies die oe an de sokkn blieft kleem.

      

van 14-07-2018

Tja , er valt altied een bult blad boam op de kas en ien keer per joar mut det drof.

Det doek dan met de bladbloazer en det giet mieters mooi.

Lik  altied weh heel spektakulair met det ding op de rugge en een bult kabaal boam op de kas.

Ak det nie doehe dan kan hut water nie goed weg met reegn en as dr een stortbuije is, lup het oaver de goot.

Dan krieg ie de kop nat aj deur de kas loopt tiedens reegn.

Ut beste kunnie det doene as dr een dreuge periode is en alle waatr dr uut is, bloas ie ut zo vot.

  

van 10-7-2018

Fiets ik doar noar mien breur toe, över de Poppenallee, zie ik allemoale daamp uut de sloot kommn, witte wiem mar dan allenig boam de sloot.

Hoe kan det noe? Zit dr dan warm water in die sloot? Ik wette nog det vrögger de sloot langs de Rondweg ok dampn. Koelwater van de melkfabriek, wat dus inderdaad een bettie lauw was, dampn altied noast het weiland van Jan Kappert en as jochie dag ik dan det det heeeeel warm was. Dan ging ie van de fietse af en op de knieën bej de sloot veuln ie dan en blik het nauwelijks warmer dan normaal. Goed jukkende knieën deur de braandnettels, op de fietse mar weer noar huus.

Mar goed, de sloot bej de spoorlijn an de Poppenallee, woarumme daampt die zo?

Volgens mien stroomt det water vanuut de bossn rond huuze den Barg richting de Vecht en deurdet het in de bos minder afkuult dan in de uuterwaardn van de Vecht, söl det slootwater dus warmer kunn wenne dan de lucht boam de uuterwaardn. 

Ik wette nie zeekr mar lik mej een logische verklaaring.

    

van 6-05-2018

Da's noe zo raar, iene lange heege en iene stuk volop int blad en wiederop gin blagie te bekenn.

Hoe kan det noe?

Now, beukn wurd ezeit en det zoad hef noe ienmoale verschillende eigschapn.

Precies zoas bej mensn, allemoale verschillnd, de iene hef een kale kop en de aandere een grote bos hoar op de kop.

Zo ist dus met die beukeplenties ok, denn iene lup vrög uut en sien buurman dut dr een paar daagn langer över.

Int veurjoar as de eersten uutloopt, siet ie det verschil dus heel duudlijk. Noa twee wekkn is alles weer gelieke en siet ie gin verskil meer in de hege.

As ie noe een hege hebt van plenties die estekt bunt, das dus kloon, dan bunt alle plenties precies gelieke met exact dezelfde eigschappn en loopt ze ok op tzelfde tijdstip uut. Coniferen bieveurbeeld wurd estekt en dus ekloont en bunt altied exact utzelfde. 

Denn iene vind det mooi, alles egaal en precies gelieke. Een aandere wil juust grage differentiatie.

Mieters wat een mooi woord uut ut Engels.

   

van 3-5-2018

Ik heb deur al dat gevoetbal schienbaar zukke starke voetn, dat ik bej hurkn soms gewoon de klompn kapot loat barstn. 

As ik dan vanuut hurkpositie goa stoan zet ik zovulle druk met mien wreef det ze doar kapot knapt.

Ik loope zolang ik weet al op klompn en vrögger noar skoele had ik weh netties skoen an mar toen ik op 13 joarige laeftied bej de tuunders ginge warkn, was ik umme.

Noe bunt klompn ok nog heel veilig want vief joar geleedn reed er een keer een heftruck op mien voet woarnoa de klomp kapot knappn en ik gauw mien poot trug konne trekkn. Bienö de voet kapot want as ik veiligheids skoen an had ehad , wast iezer van de neuze in mien voet ekruld.

Mar goed, weer een klomp kapot en kan de kachel in. Elke moand bun ik wel neje klompn neudig en heel vake heb ik rechts onder de grote tiene een gat in de onderkant zittn. Ik bun rechts met bienö alles en zal met mien rechterbien weh meer gas geem as ik lopen.

Bienö met alles bij ik rechts, allenig met een skuppe vastholdn bun ik links, das toch biezonder typisch.

Groetn gruune Jopie